Wspólnie z firmą Endura zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Jeździłeś kiedyś w ekstremalnych warunkach pogodowych?

Masz zdjęcie swoje lub roweru? - przyślij je do nas!Do wygrania:
1. Miejsce: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag + Okulary Endura Shumba
2. Miejsce: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag + Okulary Endura Shumba
3. Miejsce: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag
4. Miejsce: Kurtka Endura Hummvee Convertible Zielona
5. Miejsce: Kurtka Endura Hummvee Convertible Zielona

Zdjęcia można nadsyłać od 01.04.2014 do 25.05.2014 na adres info@bikeboard.pl z dopiskiem "W najgorszych warunkach".
Zanim przyślesz zdjęcie, koniecznie przeczytaj regulamin konkursu który znajduje się poniżej.


Regulamin konkursu: "W najgorszych warunkach"

1. Organizatorem Konkursu ”W najgorszych warunkach” jest Wydawnictwo N.R.G. Miłosz Kędracki z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 54A 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Endura Ltd

3. Czas trwania konkursu: 01.04.2014 - 25.05.2014 r.

4. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 

5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. 

6. Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem: pracowników Organizatora oraz innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, a także osób najbliższych wobec osób wcześniej wymienionych. 

7. Nagrody w konkursie „ W najgorszych warunkach":

Autorzy pięciu najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi:

1. MIEJSCE: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag + Okulary Shumba
2. MIEJSCE: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag + Okulary Gabbro
3. MIEJSCE: Torba podróżna Endura Roller Kit Bag
4. MIEJSCE: Miejsce: Kurtka Endura Hummvee Convertible zielona
5. MIEJSCE: Miejsce: Kurtka Endura Hummvee Convertible zielona

8. Organizator ustala pulę nagród dodatkowych w postaci 5 rocznych prenumerat miesięcznika bikeBoard.

9. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród dodatkowych w trakcie trwania konkursu. 

10. Zadanie konkursowe polega na przysłaniu na adres info@bikeboard.pl autorskiego zdjęcia konkursowego, przedstawiającego rower/rowerzystę w kontekście jazdy w najgorszych możliwych warunkach pogodowych.

11. Spośród nadesłanych zdjęć redakcja wyłoni zdjęcia które zostaną nagrodzone nagrodami o których mowa w pkt. 7-9 niniejszego regulaminu.

12. Uczestnik nadsyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na publikację przysłanego zdjęcia na stronach internetowych organizatora, w czasopiśmie bikeBoard oraz na profilu Facebookowym organizatora a także wydruk techniką poligraficzną zdjęcia dla celów promocyjnych konkursu.

13. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą i nie odebrania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie nagroda przechodzi na kolejnego gracza, którego wyłoni redakcja. 

14. Wygrane nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.

15. Nagrody dostarczane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia danych adresowych zwyciężców bezpośrednio przez Fundatora nagród

16. W przypadku nagród, których rozmiar należy dobrać dla zwycięzcy(miejsca 4/5) szczegóły są ustalane ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników, a nagrody w odpowiednim rozmiarze dostarczane bezpośrednio przez Fundatora nagród w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia ustaleń.


Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo usuwania zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich!
Zauważyłeś naruszenie - napisz do nas!

Dodano: 2014-04-28

Reklama


Aktualny numer

Piszemy m.in.

    Piszemy m.in. o:
  • Czy CCC Team zaspokoi oczekiwania polskiego kibica?
  • Mistrzostwa Europy adventure racing w Polsce
  • Żywienie w kolarstwie górskim
  • Zaburzenie wzorca oddechowego i jego możliwe konsekwencje